Felhívás

Tisztelt Hallgatók!
A Károli Gáspár Református Egyetem Hallgatói Önkormányzata az Egyetem Szociális és Egészségtudományi Karának Hallgatói Önkormányzatának felállításának az érdekében a következő önkormányzati tisztségeket hirdeti meg:

  • SZEK HÖK Elnök
  • SZEK HÖK Általános alelnök
  • SZEK HÖK Gazdasági alelnök
  • SZEK HÖK Tanulmányi Ügyvivő


A választás során a Szociális és Egészségtudományi Kar minden nappali tagozatos hallgatója választó és választható.

 

A választás menete:

Jelölés:

A választáson indulni kívánt hallgatóknak az négy tisztséggel listát kell állítani, amelyet a Kar nappali tagozatos hallgatóinak a 25%-nak támogatni kell aláírásával. A jelölő íven fel kell tüntetni, hogy az indulni kívánó hallgatók milyen tisztséget szándékoznak betölteni.

Az aláírásokkal ellátott jelölőívet a Dékáni Hivatalban kell leadni 2019. szeptember 27-ig. A jelölőívek mellett a listáknak ugyanezen a napon közzé kell tenni bemutatkozásukat, terveiket.

Csak olyan lista elfogadható, amelyen mind az négy tisztségre érkezik jelölt.

Választás:

A SZEK hallgatóinak szeptember 30. és október 2. között van lehetőségük szavazni az érvényes listákra. A szavazást egy arra kijelölt ad hoc bizottság ellenőrzi. Érvényes a szavazat, amelyen csak egy listán van támogatói jelölés.

A választások eredményeit október 2-án a szavazást követően ki kell hirdetni.

Érvényes a választás, amennyiben a kar nappali tagozatos hallgatóinak több mint 25%-a érvényesen szavaz. Érvénytelen választás esetén a folyamatot meg kell ismételni.

A Hallgatói Önkormányzat Elnökségének megalakulása

Érvényes választás esetén a kihirdetést követő munkanapon a Hallgatói Önkormányzatnak alakuló ülésen létre kell jönnie.

Budapest, 2019. szeptember 23.

Czikó Györgyi

EHÖK Elnök

 A felhívás pdf változata letölthető itt.

 

Következő események
Közösségi Média

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont