Bátorítás a diakóniai szolgálatra való fölkészülésre

A mi Urunk az Ő egyházának igazgatására négy fajta hivatást rendelt: először a lelkipásztorokét, másodsorban a tanítókét, harmadsorban a vénekét, negyedikként pedig a diakónusokét.

Ha egy jó rendben lévő egyházat akarunk, és annak zavartalan működését biztosítani akarjuk, akkor az igazgatásnak ezt a rendjét fenn kell tartanunk.  […] Az ősegyházban mindig kétféle diakónus létezett: egyesek arra kaptak felhatalmazást, hogy a szegények támogatását szolgáló adományokat […] befogadják, szétosszák és kezeljék. A többi közvetlenül a betegápolásra és szegénygondozásra rendeltetett. Ezt a  kettéosztást jelenleg is fenntartjuk; ezért vannak gondnokaink és ápolóink.” (Kálvin János: Genfi Egyházrend 1541)     

Reformátori hagyományunk tehát arra int bennünket, hogy Krisztus Urunk akarata szerint az egyház a lelkipásztorok, a tanítók, a presbiterek és diakónusok szolgálatára épül. Ha bármely szolgálat ezek közül meggyöngül, elerőtlenedik Krisztus teste is, ezért folyamatosan erősítenünk és felkészítenünk kell mindazokat, akik ilyen jellegű szolgálatra kapnak elhívást. Egyetemünk ezért vállalta föl immár 28 éve a teológus és hitoktató-képzés mellett a diakónusképzés ügyét is. Ettől a szándéktól vezetve fordulunk most gyülekezeteink és intézményeink vezetőihez, egyházközösségeink tagjaihoz, arra bátorítva őket, hogy éljenek az augusztus 31-ig tartó pótfelvételi időszak lehetőségével!
     
A Szociális és Egészségtudományi Kar diakónia (keresztyén szociális munka) alapképzési szakja államilag finanszírozott 7 féléves képzés, melyből 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat. Képzésünk a keresztyén értékek, az evangéliumi tanítások és a szociális professzió ismeretanyaga alapján készít fel a szükséget szenvedő embertársaink testi-, szociális-, lelki- és spirituális támogatására. Végzett hallgatóink 90/2017. (XII. 13.) Kormányrendelet, valamint a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján a következő területeken helyezkedhetnek el: Intézményi munkakörben:
•    Szociálpolitikai szakértőként (időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, szociális ellátása, fejlesztő foglalkoztatás, rehabilitációs utógondozás);
•    Szociális szolgáltatások tervezőjeként, fejlesztőjeként, szervezőjeként (ideértve a csoportmunkát, valamint a szolgáltatástervezési koncepcióval kapcsolatos tanácsadás szakterületet is);
•    Szociális minőségfejlesztési tanácsadóként;
•    Szakértőként (személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban, fogyatékos személyek alapvizsgálatában, szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatában, komplex minősítési eljárásban);
•    Intézményvezetőként (személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben);
Közösségszervezői munkakörben: Terápiás munkatársként.

A képzésre egyetemünk honlapján a http://www.kre.hu/potfelveteli/felveteli-a-SZEK-n.php linken lehet jelentkezni.

További részletes felvilágosítást szívesen ad minden személyes megkeresést készségesen fogadva Dr. Hecker-Réz Robert diakóniai szakfelelős. Elérhetőségei: +3620 9888 133 vagy Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Következő események
Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube