Kari szakmai ösztöndíjpályázatot hirdet a SZEK

A Károli Gáspár Református Egyetem Szociális és Egészségtudományi Kara szakmai ösztöndíjpályázatot hirdet a 2020/2021-es tanév őszi félévére


A szakmai ösztöndíj célja
a) a tanulmányaikban kimagasló eredményeket elérő Hallgatók támogatása,
b) az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakirányán tanuló Hallgatók kollégiumi lakhatási költségeinek támogatása.

Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre (5 hónap) megállapított, havonta folyósított juttatás.

Kik pályázhatnak?
Pályázatot teljes idejű (nappali) munkarendű képzésben résztvevő, aktív félévvel rendelkező hallgató nyújthat be.

A) Tanulmányaikban kimagasló eredményeket elérő Hallgatók támogatása

Az ösztöndíj féléves keretösszege: 57.000 Ft.
Támogatható hallgatók száma:
-    1 fő szociálpedagógia alapképzési szakon,
-    2 fő szociális munka alapképzési szakon.

B) Az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakirányán tanuló Hallgatók kollégiumi lakhatási költségeinek támogatása
Az ösztöndíj féléves keretösszege: 40.000 Ft.
Támogatható hallgatók száma:
-    1 fő ápolás és betegellátás alapképzés ápoló szakirányon.

A pályázatokat a Dékáni Hivatalba 2020.10.22-ig kell személyesen leadni.
 
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevél, amiben szerepelnie kell, hogy a Hallgató melyik pályázati keretösszegre pályázik
- szakmai önéletrajz
- a kísérőlevélben leírtakat alátámasztó
 a) pont szerinti pályázat esetén a tanulmányi eredményekre vonatkozó dokumentum,
 b) pont szerinti pályázat esetén a kollégiumi bentlakási megállapodás másolata.


Budapest, 2020. október 12.

Dr. Mogyorósi András, dékán s.k.

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube