Dr. Hecker-Réz Róbert

-mail:
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2009
Tudományág: vezetéstudomány
Disszertáció címe:

Felsőfokú tanulmányok (végzettség, oklevél kiállítója, oklevél kiállításának éve)

pásztorálpszichológia - lelkigondozó, Debreceni Református Egyetem, 2009

További végzettség

1982. szeptember–89. február: Teológiai tanulmányok a Szabadegyházak Lelkészképző Intézetében;
1983. szeptember–85. június: Vendéghallgató az Evangélikus Teológiai Akadémián;
1985. szeptember–1986. június: Vendéghallgató a Budapesti Református Teológiai Akadémián;
1989. január: Zárószigorlat a Szabadegyházak Lelkészképző Intézetében;
1989. február: Lelkészképesítő szigorlati vizsga az Evangélikus Teológiai Akadémián;
1989. szeptember: Lelkészi felszentelés a Metodista Egyház püspöke, Heinrich Bolleter által;
Mediátori alap-képzés a Lege Artis Mediációs Központ tanfolyamán;
Mediátori haladó-képzés a Lege Artis Mediációs Központ tanfolyamán;
Családterápiás Képzés a Magyar Családterápiás Egyesület kereteiben

Munkatapasztalat

Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Szociális és Egészségtudományi Kar
Intézet: Szociális Munka és Diakóniai Intézet
Tanszék: Diakónia és Keresztyén Szociális Tanulmányok Tanszék
Beosztás: főiskolai docens

További munkatapasztalat

Pasztorálpszichológiai Hálózat alapítója, oktatója (az autokeirikus terápiás iskola képzőhelye)
terápiás tevékenység
az Érzelmi Hőmérő-teszt megalkotója, terápiás alkalmazója (elérhetősége: www.erzelmiq.hu)  

Eddigi oktatói tevékenység, oktatott tantárgyak

2006-2007: Vezetéselmélet-oktató a Wesley Szövetség bibliaiskolájában;
2008-2016: Pasztorálpszichológia-oktató és tudományos munkatárs a Pünkösdi Teológiai Főiskolán;
2010-2016: Főiskolai docens, tanszékvezető a Pünkösdi Teológiai Főiskolán;
2018-: Főiskolai docens a Károli Gáspár Református Egyetem Tanárképző Főiskolájának Diakóniai és Szociálismunkás-képző Intézetében

Díjak, elismerések

2004: Pro Patria Díj a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola részéről
2009: Szolnok Megyei Jogú Város Pro Caritate Díj Szalai Ferenc polgármestertől „a városunkban végzett áldozatkész szociális és karitatív tevékenységéért, hiteles emberi magatartásáért” adományozva
2012: „Szolnok épül”-díj (az ökumenikus lelkészkör elnökeként)
2014: Szociális Munkáért Díj Balog Zoltán minisztertől „a drogprevenció érdekében végzett kimagasló munkája, a hátrányos helyzetű csoportokkal folytatott társadalomfejlesztési tevékenysége elismeréseként” adományozva 

Publikációk
MTMT:

Következő események
Közösségi Média

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont