Átvétel más intézményből

Ki kérheti az átvételt?
Más felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató kérheti átvételét.

Engedélyezhető az átvétel:
Hallgatót átvenni valamely szakra azonos képzési területről és azonos képzési ciklusból lehet.
Az a hallgató vehető át, akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás, vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetőleg a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételei sem állnak fenn.
Külföldi felsőoktatási intézményből az a hallgató vehető át, aki hiteles magyar fordításban okirattal igazolja, hogy legalább egy lezárt féléve van, vagy egy félévre előírt tanulmányi kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
Az átvétel iránti kérelmet a Tanulmányi Bizottsághoz címezve a Dékáni Hivatalba lehet benyújtani:
Károli Gáspár Református Egyetem – Szociális és Egészségtudományi Kar
1042 Budapest, Viola utca 3-5.

KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY

A kérelemhez csatolni kell:
– a leckekönyv hivatalos másolatát (kredit igazolást)
– a fennálló hallgatói jogviszony igazolást
– önéletrajz
kreditátviteli kérelem (KÁB) formanyomtatvány

A kérelem benyújtásának határideje:
Az átvétel iránti kérelmeket legkésőbb a szorgalmi időszakot megelőző hét utolsó munkanapjáig kell benyújtani.
A TB átvételi határozatában rendelkezik az átvétel hatályáról, a hallgatóra vonatkozó ajánlott tantervéről, a még igénybe vehető államilag támogatott félévek számáról.
Az átvételi határozat jogerőre emelkedésével, és a beiratkozást követően a Tanulmányi Osztály az átvételről szóló határozatot és a beiratkozás időpontját megküldi az elbocsátó felsőoktatási intézmény részére.

Következő események
Napi biztatás

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont