Szociálpedagógia alapképzési szak (BA)

Képzési hely: Budapest

Képzési idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

Meghirdetett munkarend: nappali, levelező

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Főbb képzési területek:
• szociálpedagógia, szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái és módszerei
• társadalomismeret
• társadalom és szociálpolitika
• pszichológia 
• pedagógia
• jog és jogi igazgatás
• egészségügyi és egészségtudományi ismeretek

Elhelyezkedési lehetőségek:

Az alapképzési szakot eredményesen elsajátító szociálpedagógusok  elsősorban nevelési-oktatási intézményekben, kollégiumokban, gyermekjóléti szolgálatokban, családsegítésben, gyermek- és ifjúságvédelem területén, helyettes- és nevelőszülői hálózatokban, valamint gyermekvédelmi központokban tudnak elhelyezkedni.

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és a környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. Képességeik, készségeik és értékrendjük alapján hatékonyan működnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintett társadalmi integrációjának elősegítésében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.